План-график 2024

Учебен център – НСБС е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на допълнителна професионална квалификация по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“.


Курсовете и семинарите се обявяват на интернет страниците на НСБС  и на Учебен център - НСБС поне един месец преди провеждането им. Възможно е организирането на курсове извън план-графика за съответния курс при минимум 10 желаещи, както и промяна в графика на отделните курсове.

 

График на планираните специализирани курсове през 2024 г.

Курсове

Дати

FIATA Diploma in Freight Forwarding
(6 м. дистанционно + 6 дни практикум)

06 ноември 2024 - м. юни 2025

Автомобилна спедиция
(6 седмици)

05.02. - 16.03. дистанционно

01.04. - 11.05. присъствено

27.05. - 06.07. дистанционно

24.09. - 02.11. дистанционно

04.11. - 07.12. дистанционно

Митническо представителство
(6 седмици)

05.02. - 16.03. дистанционно

01.04. - 11.05. присъствено

27.05. - 06.07. дистанционно

24.09. - 02.11. дистанционно

04.11. - 07.12. дистанционно

Въведение в спедиторската дейност и транспорта
(6 седмици)

05.03. - 13.04. дистанционно

 

27.05. - 06.07. дистанционно

07.10. - 16.11. дистанционно

 

Складова логистика
(7 седмици)

 

15.04. - 01.06. дистанционно

 

07.10. - 23.11. дистанционно

 

Въздушна спедиция
FIATA Air Cargo Certificate
 
(5 седмици)

05.03. - 06.04. дистанционно

 

03.06. - 06.07. дистанционно

 

04.11. - 07.12. дистанционно

Воден и мултимодален транспорт
(8 седмици)

19.02. - 06.04. дистанционно

 

  07.10. - 30.11. дистанционно  

Превози на опасни товари
(6 седмици)

 

15.04. - 18.05. дистанционно

 

24.09. - 26.10. дистанционно

 

Информационни технологии в логистиката
(6 седмици)

 

 

10.06. - 27.07. дистанционно