За нас

Кои сме ние

Административни условия на „Учебен център – НСБС“ ЕООД

1. Програма и покани – Актуалните дати за обучителните курсове, мястото за провеждане, таксата за участие  и преподавателите са обявени на сайта на Учебен център – НСБС ЕООД. Центърът си запазва право (ако се наложи) да смени един преподавател с друг без да уведомява участниците. При промени на датите Центърът уведомява всички заявили участие в обучителния курс по телефон или e-mail.

2.Заявяване на участие се извършва след изпращане на попълнена електронна заявка за участие в обучение на е-mail: secretariat@nsbs.bg; office@nsbs.bg ​

Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за обучение по банков път, като посочената в заявката, в сайта или в проформа фактурата сума се превежда по посочената в същия документ банкова сметка. Центърът няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението.
При отлагане от участниците на заявено и платено участие, ако отлагането е направено по-малко от 5 работни дни преди началото на курса, Центърът удържа 50% от цената на заплатеното обучение. Ако се запишат за нови дати, участниците заплащат допълнително 50%.
При неявяване на обучение или при отказ от участие, направен  от участника или фирмата му по-малко от 2 дни по-рано, заплатената сума не се възстановява.
При отменяне на курс от Учебен център – НСБС, участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за участие в следващо обучение.
Отстъпки при записване на повече служители от една фирма: от 3 до 5 служителя – 10% от  стойността на курса, 6 и повече служителя - 15% от стойността на курса
При поправителен изпит: Такса 60 лв. с ДДС, която включва предоставяне на достъп до платформата за подготовка, упражнения и изпит поправка. 

3.Учебен център – НСБС поема задължение за защита на личните данни на курсистите. Данните се ползват за комуникация по повод на обученията, за организационно-технически цели, за издаване на удостоверения и фактури.

​4. УСЛОВИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

В кои случаи е подходящо дистанционно обучение без присъствени лекции?

Вие имате познания в областта на спедицията, но нямате възможност да отделите или да отсъствате от работа 1 седмица
Можете да се подготвите теоретично сам
Желаете да получите Сертификат от Учебен център – НСБС

ФОРМАТ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – 1 месец достъп до платформата MOODLE

Учебни материали: Е-Наръчник на спедитора на НСБС, лекции на преподавателите, видеофилми, допълнителна информация на страницата на курса, полезни интернет връзки 
Интерактивно възлагане на текущи задачи, упражнения и КАЗУСИ
Интерактивни тестове за упражнение по всяка тема
Дистанционни изпити по всеки предмет и модул
ФИНАЛЕН ИЗПИТ

доц д-р Момчил Антов

Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова

Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650