За нас

Кои сме ние

Платформата за дистанционно обучение Moodle (Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment) е    специално разработена  за създаването на качествени online курсове и е позната като платформа за Virtual Learning Environment. За повече информация за системата: http://moodle.org/.

С дистанционното обучение реализираме съвременни форми за провеждане на професионално обучение, което осигурява добра симбиоза между високи стандарти и добри резултати;  максимално удобство на обучаваните при минимизиране  разходите на работодателите.
Дистанционната форма за обучение може да бъде по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация по професия "Спедитор-логистик". Обучението се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.
Всички лекции, упражнения, практически задания и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време. По време на обучението се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподаватели при заявена нужда.

Самостоятелното дистанционно обучение се препоръчва за обучаеми, които са придобили знания по специалността на работното място, но не притежават документ за придобита професионална квалификация. 

Възможности за повишаване на професионалната квалификация:

  • Обучение от всяко място и по всяко време
  • Обучаване със собствено темпо
  • Информация за добри практики и професионални решения

Какво дава дистанционното професионалното обучение на курсистите?

  • Възможност да усвоят едни и същи знания
  •  Да покрият еднакви професионални стандарти и критерии
  •  Да увеличат ефективността на ежедневната си дейност
  •  Да подобрят комуникативността си
  •  Да израснат по-бързо в професията
  •  Да кандидатстват за най-подходяща позиция в спедиторската фирма

Какво дава дистанционното професионално обучение на работодателите?

По-ниски разходи
По-висока производителност на труда
Оптимизация
Увереност, че ще предоставите професионална услуга на вашите клиенти

► БЪДИ УСПЕШЕН!             ► УЧИ ОНЛАЙН!

доц д-р Момчил Антов

Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова

Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650