Специализирани курсове

по утвърдени и валидирани национални и международни програми в областта на спедицията и логистиката

FIATA Диплома по спедиция и логистика

FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING МЕЖДУНАРОДНА ФИАТА ДИПЛОМА ГАРАНТИРА ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА СПЕДИТОРСКА ФИРМА

Въведение в спедиторската дейност и транспорта

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Въведение в спедиторската дейност и транспорта", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен: лекции, д

Автомобилна спедиция

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

Въздушна спедиция

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Въздушна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Митническо представителство

Курс за придобиване на професионална квалификация по "МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО",  част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" Знаете ли, че ако кандидатствате да получите статус

Воден и мултимодален транспорт

Курс за придобиване на професионална квалификация по "ВОДЕН И МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ", част от професия "Спедитор-логистик"  Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Складова логистика

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Складова логистика", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" Курсът е с практическа насочено

Превози на опасни товари

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Превози на опасни товари", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи