За нас

Кои сме ние

Обучение за учители

"Приложение на казусния метод при обучението по спедиция, транспорт и логистика"

 

Продължителността на обучението е 32 учебни часа

На приключилите успешно курса се издава Сертификат за участие.

Формат на провеждане:

  • присъствено: 30-31.03.2023 г. (четвъртък и петък)
  • работа в електронна среда: 01-13.04.2023 г.

Детайлен график по дни и часове

Място: Учебен център - НСБС, гр. София, бул. Шипченски проход №43, вх. Б, ет. 1

Целева аудитория: учители и други педагогически специалисти от професионалните гимназии в страната със застъпено обучение по професията "Спедитор - логистик".

Цели на програмата: Усвояване на знания и умения, необходими за организиране и провеждане на практическите обучения съобразно Държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията  „Спедитор-логистик” (код 840110), приет с Наредба №7 от 14 август 2018 г. Качественото преподаване на отделните единици резултати от учене по професията се основава на разбирането за необходимостта от достатъчна отраслова професионална подготовка и на преподавателите. 

Професионалното обучение по програмата има за цел да развие у обучаемите някои основни компетентности, свързани с предаване на знания и формиране на умения, необходими за успешна реализация на учениците в областта на спедицията, транспортната и складова логистика:
- познаване на организацията на спедиторската дейност;
- усвояване на особеностите на отделните видове транспорт;
- придобиване на знания за складовата логистика;
- повишаване на компетенциите в областта на митническото представителство;
- придобиване на способности за планиране и управление на веригата на стоковите доставки.

Лектори в курса са доказани представители на спедиторската и логистична практика и академични преподаватели, които имат активно участие в разработването на ДОС-а за професията „Спедитор-логистик”. Организирането на подобно практическо обучение има за цел да подпомогне учителите в професионалните гимназии при подготовката им за преподаване на включените в стандарта знания, умения и компетенции в областта на спедицията и логистиката.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

1. Методология на обучението чрез казуси
2. Практически аспекти на обучението по митническо представителство.
3. Практически аспекти на обучението по автомобилна спедиция.
4. Практически аспекти на обучението по железопътна спедиция.
5. Практически аспекти на обучението по въздушна спедиция.
6. Практически аспекти на обучението по воден и мултимодален транспорт и спедиция.
7. Практически аспекти на обучението по складова логистика.
8. Практикум - разработване на казуси по спедиция, транспорт и логистика

Необходими документи за записване: онлайн регистрационна карта и копие от платежен документ.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Такса участие в обучението: 165,00 лв. с ДДС

Цената включва: присъствени лекции, кафе паузи и достъп до учебни ресурси в платформа за дистанционно обучение.

Заплащане на таксата за участие при попълване на регистрационната карта за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.
Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК      IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82   BIC Code UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50, е-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

Обучение за учители - НСБС

доц д-р Момчил Антов

Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова

Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650