Как професионалното обучение скъсява пътя до трудовия пазар?

04
October 2023

Как професионалното обучение скъсява пътя до трудовия пазар?


#

Основните предимства на центровете за професионално образование са, че хората могат да усвоят знания и умения, които са необходими на пазара на труда към момента. Центровете са добра възможност както за продължаващо обучние, така и за смяна на професията, за преквалификация. Това коментираха инж. Марияна Павлова, председател на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), и инж. Красимира Брозиг, главен секретар на НАПОО в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Другото предимство на центровете за професионално образование е възможността за преминаване през кратък период на обучение, след който човек веднага може да започне работа. Има вариант и за по-дълги курсове, но като цяло е възможно най-краткият път, за да се стигне до пазара на труда, стана ясно от коментарите.

Качеството на професионалното обучение има много измерители, посочи инж. Брозиг. От гледна точка на гражданите, които очакват след преминаване на квалификационен курс да мога да си намерят работа, която да е устойчива във времето, а заплащането да бъде адекватно. От друга страна, очакванията на обществото и работодателите да имат достатъчно квалифицирана работна ръка, която притежава необходимите знания и умения.

„Когато правим обучение, трябва да има достатъчно налична информация и в публичното пространство, и в медиите, за да може гражданите да имат възможност да направят своя информиран избор и в последствие да бъдат достатъчно взискателни към процеса на обучение“, сподели инж. Брозиг.

Предизвикателство пред центровете за професионално образование е повишаването на дигиталната компетентност на всички граждани. А на второ място е в рамките на обучението да се осъществяват достатъчно умения и изисквания от спецификата на професията.

Инж. Павлова коментира, че лицензираните центрове у нас са на много високо ниво. Документите, които се издават в лицензираните центрове, са държавно признати документи за свидетелство за професионална квалификация за част от професии. 

В надградената информационна система на НАПОО има няколко добавени новости насочени към гражданите. В интернет страницата на системата има специална рубрика „За гражданите“, в която на достъпен език е обяснено какво представляват различните професии и специалности.

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи