Учебен център - НСБС

Въздушна спедиция

Описание

Придобиване на професионална компетентност по "Въздушна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET.

Компетенции

 • ИАТА правила
 • Монреалска конвенция
 • Превоз на опасни товари по въздух
 • Превоз на животни по въздух
 • Въздушна товарителница
 • Ценообразуване

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Въздушна спедиция", 
част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Едно обучение с 2 Сертификата признати на национално и международно ниво:
НАПОО Въздушна спедиция + FIATA AIR cargo Certificate

 

  Electronic FIATA AIR CARGO CERTIFICATE  издаден от FIATA Logistics Academy

ONE KNOWLEDGE SOURCE FOR GLOBAL LOGISTICS

 

 

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

05.06. - 08.07.2023
06.11. - 09.12.2023

Присъствено дневно
Присъствени лекции (5 работни дни) + дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE)
временно не се предлага
Индивидуално
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на въздушната спедиция!

при запитване


Методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща учебни ресурси по модул „Въздушна спедиция“.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките по въздух.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА

1. Правна регламентация на превозите по въздух:

 • Варшавската Конвенция и протокола от ХАГА;
 • Приложение на Монреалската Конвенция;
 • Сключване и изпълнение на договор за превоз;
 • Право на разпореждане;
 • Отговорност на превозвача.

2. География на въздушния транспорт:

 • Traffic Conference areas;
 • City & airport codes.

3. Cargo Handling:

 • Системи за складов Хендлинг;
 • Хендлинг на генерални и специални товари;
 • Рампов хендлиг;
 • Документална обработка.

4. Видове и спецификация на самолетните контейнери и палети (ULD):

 • Идентификация на контейнерите и палетите, размери на основата, контури;
 • Видове самолети според багажниците, възможности за натоварване на контейнери и палети в различните типове самолети;
 • Капацитет на затоварване, принципи за пълнене и изграждане на контейнери и палети, хендлинг на контейнери и палети.

5. Тарифиране на въздушни товари - TACT тарифи, правила за калкулиране:

 • Тарифи за генерални товари: минимална тарифа; нормална тарифа; тарифа за количество;
 • Тарифи за различни класове товари;
 • Тарифи за специфични видове стоки;
 • Приоритет на тарифите, добавка към тарифaтa (add-on);.
 • Предплащане и пратки с дължимо навло.

6. Специфика на превози по въздуха на живи животниПравила за превоз на ИАТА.
7. Специфика на превози по въздуха на опасни товари. Правила за превоз на опасни товари на ИАТА.
8. Ролята на спедитора във въздушния транспорт:

 • Запитване за превоз;
 • Изготвяне на оферта за превоз на товари по въздуха;
 • Избор на авиокомпания;
 • Видове разходи - комбинация с вътрешни цени;
 • Технология на превоза до приключване на вътрешния превоз при внос и износ;
 • Конструиране на цени и начини на плащане; изчисляване на обемно тегло.

9. Европейски изисквания, общи правила и стандарти. Актуални проблеми на сигурността на гражданското въздухоплаване. Сигурност на товарни, пощенски и куриерски пратки.
10. Практическо обучение за придобиване на опит и познания при изработването на електронна въздушна товарителница съгласно стандартите на ИАТА. Запознаване и тестване работата на комуникационните канали между участниците в реално време.

 • Представяне на международните стандарти и регулации на ИАТА за въвеждането на електронната товарителница
 • Комуникационни канали между всички участниците в процеса на извършване на въздушната спедиция – Спедитор, Хендлинг агент и Митница.
 • Изготвяне и издаване на електронна въздушна товарителница  - Air Way Bill.

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в присъствена форма:

 • за участник от фирма - 570 лв. без ДДС (684 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 570 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 456 лв. без ДДС (547.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 470 лв. без ДДС (564 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 470 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 376 лв. без ДДС (451.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.


Допълнително се заплащат: 40 CHF за издаване на Electronic FIATA AIR CARGO CERTIFICATE + банковите такси
Забележка: FIATA AIR CARGO CERTIFICATE се издава само на курсисти с успех над 80% от курса на обучение
 

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.


Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82 BIC Code UNCRBGSF


За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 609 650  E-mail: secretariat@nsbs.bg

Записване за курс: Въздушна спедиция

 

Другите за нас

Back to top