Учебен център - НСБС

Превози на опасни товари

Описание

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спо¬годби за превоз на опасни стоки: • Спогодбата ADR за превоз по шосе • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Електронна книга

Компетенции

 • Европейска спогодба ADR
 • • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС

„Превози на опасни товари“

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спо­годби за превоз на опасни стоки:

 • Спогодбата ADR за превоз по шосе
 • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR
 • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Разпоредбите на Конвенциите за транспорт на опасни стоки по шосе, по железница и по вътрешни водни пътища са почти изцяло хармонизирани. По-съществени са различията в изискванията за превоз на опасни стоки по море и по въздух, предвид спецификата на тези 2 вида транспорт.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на ПРЕВОЗИТЕ И СКЛАДИРАНЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ.


УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

Тема 1: Специфика на превозите на опасни товари

 •  Правен режим на превозите на опасни товари:
  • Класификация и списък на опасните товари
  • Разпоредби за опаковане и превози в цистерни
  • Разпоредби за транспортните операции и документи
 • Стандарт EN 12798 за управление на качеството; Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP) на ЕС
 • Манипулиране и подготовка за превоз на опасните стоки
 • Обучение на персонала за работа с ОС
 • Роля на страните във веригата на доставките

Тема 2: Превоз на опасни товари по шосе - ADR

 •  Същност на Европейското споразумение ADR
  • Основни правила при превоз на опасни товари
  •  Изисквания към документите
  • Отговорности на превозвача и на спедитора

Тема 3: Превоз на опасни товари по въздух

 • Разпоредби на IATA (IATA DGR) и на ICAO (ICAO-TI)
  • Идентификация на опасните стоки съгласно IATA DGR
  • Ограничения и забрани за превоза на опасни стоки
  • Опаковане и маркиране съгласно IATA DGR
  • Отговорност на страните при превоз на опасни товари
  • Превози на живи животни и лесно разваляеми стоки по въздуха

Тема 4: Превоз на опасни товари с воден транспорт

 • Разпоредби за превозите на опасни товари по море – IMDG Code
  • Класификация на опасните товари съгласно IMDG Code
  • Разпоредби за транспорта на опасните товари съгласно IMDG Code
  • Отговорност на Спедитора при транспорта на опасни товари
 • Конвенция ADN за международен превоз на опасни стоки по вътрешни водни пътища

Резюме на съдържанието на Конвенция ADN


Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща че обучението в курса не е противопоказно за курсиста.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 470 лв. без ДДС (564 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 470 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 376 лв. без ДДС (451.20 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, онлайн лекции, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС).
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82
BIC Code UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе присъствен допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс: Превози на опасни товари

 

Другите за нас

Back to top