Митническо представителство

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност и съдържание на митническото представителство

2. Търговска и транспортна документация при митническото представителство

3. Митнически и други специфични документи при митническото представителство

4. Митническо представителство при внос на стоки

5. Митническо представителство при износ на стоки

6. Митническо представителство при транзит на стоки

7. Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане

8. Обхват и технология на представителството при вътресъюзната търговия

9. Информационните технологии в митническото представителство

Цена: 30.00 лв

Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

secretariat@nsbs.bg  : 02 971 48 22; 02 971 50 25

Митническо представителство