Морски транспорт

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Международни организации, регулиращи превозите по море

2.    Международни правни норми

    2.1.   Хагски Правила (Hague Rules)

    2.2.  Правила Хага-Висби (Hague-Visby Rules)

    2.3.   Хамбургски Правила (Hamburg Rules)

    2.4.   Ротердамски Правила (Rotterdam Rules)

    2.5.   Отговорност на морския превозвач при превози за / от САЩ

3.    Разпоредби за превозите на опасни товари по море - IMDG Code

4.    Общи изисквания към опаковката и маркировката на стоките

5.    Организационни форми на морските превози на стоки

6.    Основни типове товарни кораби

7.    Документи при морския превоз

8.   Чартър

9. Ценообразуване при морските превози

10.  Морски пристанища

 

Цена: 30.00 лв

Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

secretariat@nsbs.bg   02 971 48 22; 02 971 50 25


Приемаме плащания само по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSF

Морски транспорт