Контейнерен транспорт

СЪДЪРЖАНИЕ:  

1.   Технология на контейнерните превози

2.    Контейнеровозни кораби

3.    Контейнерни терминали

4.    Видове контейнери и тяхната спесификация

5.    Транспортни документи 

 6.    Ценообразуване 

 7.    География на контейнерните превози

Цена: 30.00 лв

Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

: secretariat@nsbs.bg  : 02 971 48 22; 02 971 50 25

Контейнерен транспорт