Въздушен транспорт

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.   Общи знания за въздушните превози на стоки 

    1.1. Преглед на пазара на въздушните превози на стоки

    1.2. Международни организации регулиращи въздушните превози на стоки

     1.3. Карго Агент / Посредник на IATA

    1.4. Разлики между Карго Агента/Посредника и Консолидатора

    1.5.  Варшавска Конвенция от 1929 г. и нейните промени

    1.6.  Монреалска Конвенция от 1999 г.

    1.7.  Отговорност на въздушния превозвач за превозваните стоки

2.    Превоз на опасни стоки по въздуха

3.    Най-често използваните самолети за превоз на стоки по въздуха. Товарни устройства за превоз на стоки по въздуха (ULD)

4.    Товарителници и документи придружаващи стоката

5.    Ценообразуване при въздушните превози на стоки

6.    География на въздушните превози на стоки

 

Цена: 30.00 лв

Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

secretariat@nsbs.bg   02 971 48 22; 02 971 50 25


Приемаме плащания само по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSF

Въздушен транспорт