Железопътен транспорт

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    Правни норми регулиращи международния и национален жп транспорт

2.    Транспортни средства, инфраструктура и технологии в жп транспорта

   2.1.  Конвенционални железопътни превози

   2.2.  Комбинирани превози жп - шосе

   2.3.  Специални железопътни превози

3.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

4.    Международни тарифи за конвенционални и комбинирани железопътни превози

   4.1.  Международни тарифи за конвенционални железопътни превози

   4.2.  Международни тарифи за комбинирани железопътни превози

   4.3.  Национална тарифа за железопътни превози на стоки

 5.    Оперативни аспекти и география на железопътните превози в Европа

 

Цена: 30.00 лв

Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

secretariat@nsbs.bg   02 971 48 22; 02 971 50 25


Приемаме плащания само по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSF

Железопътен транспорт