aдв. Георги Горанов

aдв. Георги Горанов

Професионален опит:

Георги Горанов е практикуващ адвокат с дългогодишен опит в областта на митническото, акцизно и данъчно право. Адвокатска кантора Горанов представлява успешно пред административните и съдебни органи български и чужедстранни транспортни, логистични и спедиторски компанни, одобрени икономически оператори, митнически агенции, производители и вносители.

От 2010 г. адв. Георги Горанов е водещ консултант по митнически въпроси в Юнитакс Консулт ООД.

От 2006 г. адв. Георги Горанов е лектор и външен консултант към БТПП в областта на митническото и акцизно законодателство.

От 1997 г. до 2001 г. Георги Горанов работи като юрисконсулт в ЦМУ на Агенция “Митници”. През този период участва в работни групи по изготвяне проектите за ЗМ, ППЗМ и вътрешноведомствени актове на Агенция „Митници“. Изнася лекции в Центъра за подготовка на митнически кадри.

Разработва и актуализира съдържанието на програмен модул “Апис - митнически процедури”. Има разработки и за програмен продукт „Сиела Митници”, както и публикации в списания „Финанси и право“ и „Труд и право”.

Образование:          

Завършва специалност „Право” в СУ “Св.Св. Климент Охридски” през 1997 г.


Другите за нас