Проф. д-р Христина Николова

Проф. д-р Христина Николова

Проф. д-р Христина Николова е преподавател в катедра “Икономика на транспорта” в УНСС от 2005 г.  и в Техническия университет за приложни науки във Виена, Австрия от 2008 г. до момента. Преподава Международен транспорт и спедиция и Търговски операции в транспорта. 

Заместник –директор е на Центъра за устойчиво развитие към УНСС. Член е на управителния съвет на Българска асоциация „Интелигентни транспортни системи“, съ-учредител и член е на Български форум за транспортна инфраструктура.

Проф. Николова е специализирала в областта на Транспортната политика и  оценка на политиките в Института за транспортни изследвания в Университета на гр. Лийдс, Великобритания през 2006 г., както и в областта на Развитието и финансирането на транспортната инфраструктура в Оксфордския университет през 2016 г.

Тя е участвала като експерт и консултант в над 16 международни и национални проекти в областта на развитието на транспорта и интелигентните транспортни системи, последните от които са: проекта за разработване на Интегрирана стратегия за развитие на транспорта в България до 2030 в частта за Анализ и оценка на развитието  на въздушния транспорт и проекта за техническа помощ за разработване на План за действие за внедряване на интелигентни транспортни системи от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Има над 90 научни и приложни публикации в български и чуждестранни специализирани издания, вкл. участия в учебници и научни трудове, издадени в САЩ, както и самостоятелни разработки, публикувани във Великобритания и Австрия.

Биографията на проф. Николова е представена в американския алманах „Кой кой е в света” през 2010 и 2011 г. за значими научни постижения. През 2010 г. тя е включена  в класацията на Международния биографичен център в Кеймбридж „ТОП 100 преподаватели в света”.


Курсове

Другите за нас