гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

Доктор по икономика в катедра "Логистика " на УНСС

гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

Мирослав Стефанов е доктор по икономика, научна специалност Икономика и управление  /Стопанска логистика/. Работи в катедра „Логистика“ на Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Притежава също така бакалавърска и магистърска степен по „Стопанска логистика“, със специализация „Логистика и управление на веригата на доставките“, както и магистърска степен по „Икономика и организация на труда“ от същия университет. Преподава дисциплините Бизнес логистика, Логистични системи и Дистрибуционна политика. В периода 2007-2016 г. работи последователно като експерт, главен експерт, началник отдел „Логистика“ и ръководител проект в „Овергаз Инк.“ АД. Преди това е бил част от екипа на „Прокредит Банк България“ АД. В периода 2004-2005 г. работи в строителна фирма „Филто – С“ ООД, като специалист в отдел „Снабдяване“.


Другите за нас