Виляна Иванова

Ръководител сектор „Рекламации по карнети ТИР“ в АЕБТРИ

Виляна Иванова

Г-жа Виляна Иванова е ръководител сектор „Рекламации по карнети ТИР“ в Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ).

От 1998 т работи в АЕБТРИ и отговаря за рекламациите по карнети ТИР, предявени от чуждестранни митнически администрации към български превозвачи, контрола върху правилното използване на карнетите ТИР, консултиране на превозвачи, осъществяване на връзки с българската митническа администрация и Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) – Женева. Има магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от УНСС. Успешно е завършила курс “Training for trainers” през 2001 г. в Коч Юнивърсити- Истанбул по програма на Световната банка. Тя е дългогодишен лектор към Учебен център - НСБС. От 2013 г. е лектор по Конвенция ТИР към Учебния център на АЕБТРИ. Преминала e редица обучения и семинари, организирани от IRU и ИКЕ/ООН.


Другите за нас