д-р Борил Иванов

Управител на Донау Транзит ООД

д-р Борил Иванов

Д-р инж. Борил Иванов, управител на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, работи в сферата на водния транспорт и спедицията от 1989 г. Образованието и последващите му обучения и специализации са в изцяло в областта на водния и мултимодалния транспорт.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2018: Преподавател в транспортния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“
от 2018: Член на работната група по воден транспорт на FIATA
2015 - 2018: Зам. председател на Управителния съвет на НСБС с ресор „Воден транспорт и пристанища“
2012 - 2015: Председател на Управителния съвет на НСБС
2006 - 2012: Зам. председател на Управителния съвет на НСБС с ресор „Воден транспорт и пристанища“
2003 – 2006: Член на Управителния съвет на НСБС и член в секция „Воден транспорт и пристанища“ към НСБС
1997 – 2003: Член на КС на НСБС и на работната група в секция „Воден транспорт и пристанища“ към НСБС
от 1992: Управител на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД; предмет на дейност: спедиция; профилиране: воден и мултимодален транспорт
1990 – 1992: Специалист фрахтоване в Търговски отдел на ПАРАХОДСТВО БРП АД
1989 – 1990: Помощник-капитан в ПАРАХОДСТВО БРП АД

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЯ

2015-2020 – Редовна докторантура и придобита образователна и научна степен „Доктор“ в областта на мултимодалния транспорт
2014 - Преминато специализирано обучение за спедитори и линейни агенти в Антверпен, Белгия, при Antwerp/Flanders Port Training Centre (APEC)
2009 – 2012: Специализация в The Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), London. PQE диплома: Dry Cargo Chartering, Ship Operations & Management, Port Agency, Shipping Business. Член на ICS от 2012 г (MICS № 30797)
2009: FIATA диплома
2005: Завършен курс по морска и речна спедиция
1984 – 1989: Висше военнморско училище „Никола Й. Вапцаров“, Варна. Магистър-инженер, специалности: „Корабоводене за гражданския флот“ и „Експлоатация и ремонт на корабна техника“.
1980 - 1984: Техникум по корабостроене и корабоплаване "Антон Иванов", Русе, специалност "Корабни машини и механизми".


Другите за нас