Учебен център - НСБС

Ахмед Салиев

експерт в "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Ахмед Салиев – експерт в "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Работи като експерт в областта на експлоатацията и организацията на железопътния транспорт. Участва в разработването и внедряването на проекти за комбинирани превози. Организира и контролира цялостната дейност на превозния процес при превоза на опасни товари в "БДЖ - Товарни превози" ЕООД. Хоноруван преподавател във ВТУ "Тодор Каблешков" и консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт.

Г-н Салиев има магистърска степен по Технология и организация на железопътния транспорт и Икономика на транспортната фирма от ВТУ "Тодор Каблешков".

Другите за нас

Back to top