Учебен център - НСБС

д-р Пламен Софрониев

мениджър по сигурността в Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД

Д-р Пламен Софрониев работи като мениджър по сигурността в Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, една от водещите международни компании за експресни куриерски услуги и логистика.

Образование в сферата на сигурността придобива в НБУ, където през 2015 г. защитава докторат по стратегии и политики на сигурността в същия университет. Владее английски и немски езици.

Професионалният си опит придобива в частни структури за сигурност от 2007 г., като през годините е заемал различни ръководни длъжности в компании, предоставящи услуги за сигурност и транспорт.  Учредител и заместник-председател на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС). От 2014 г. е сертифициран инструктор по авиационна сигурност към ГД „ГВА“.  

Активната преподавателска дейност на Пламен Софрониев започва през 2014 г. като гост-лектор в учебния център на НСБС, НБУ и Военна академия „Г.С. Раковски“, където преподава в магистърската програма по организация и управление на корпоративната сигурност.

 

Курсове
Няма въведени обучения

Другите за нас

Back to top