Учебен център - НСБС

Наталия Девенска

Консултант превоз на опасни товари

Наталия Девенска по образование е инженер-химик.

От 2006 г. до настоящия момент е  консултант по безопасността  при превоз на опасни товари по шосе, преподавател на водачи, превозващи опасни товари и преподавател на кандидати за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари по шосе.

Участвала е в разработването на редица учебни помагала и издания за обучение и работа при спазване правилата за безопасен превоз на опасни товари. Изготвяла е доклади и инструкции за безопасност на определени опасни вещества и изделия. Обучавала е служители на различни организации и спедиции, организиращи превоз на опасни товари, както и служители на ИА "Автомобилна администрация" с цел извършване  на качествен пътен контрол на водачите, превозващи опасни товари.

При провеждане на обученията се фокусира върху личностните качества на кандидатите, като обръща индивидуално внимание на всеки, с цел успешно полагане на изпита. Вярва, че с усилията и старанието, които полага при обученията, изгражда знания, умения и отношение на обучаваните към превоза на опасните товари. 

Другите за нас

Back to top