Учебен център - НСБС

Марияна Дичева

ръководител Спедиция в МВ Логистика ООД

Г-жа Марияна Дичева, ръководител Спедиция в МВ Логистика ООД е с дългогодишен опит в областта на спедицията и логистиката.

От 2000 г. до 2004 г. е в отдел Групажни транспорти на Юнимастърс ЕООД. Отговаря за групажните линии от Германия, Франция, Холандия и Китай.

От 2004 г. е ръководител Автомобилен транспорт в Деспред АД. Отговаря за отдели – Цели и частични товари, Групажни транспорти, Митнически, Логистика.  От 2008 до 2011 г. е и ръководител Оперативна дейност и Бизнес развитие. Отговаря за оптимизиране и подобряване дейността и развитието на всички видове транспорт и клоновете на компанията в страната.

От 2011 до 2018 е Ръководител Логистика и Транспорт за Югоизточна Европа на Метинвест Груп. Отговаря за създаването, оптимизирането и ръководенето на транспортните схеми на дружеството за Югоизточна Европа – сухопътен, морски, речен, ЖП Транспорт. Ръководи част от складовете.

От 2019 е Ръководител Спедиция в МВ Логистика ООД, част от Emons Spedition.

Преминала е редица обучения – автомобилен транспорт, застраховане, одит, мениджмънт по време на криза, обучение за преподаватели към НСБС и т.н.

Курсове
Няма въведени обучения

Другите за нас

Back to top