Учебен център - НСБС

Лиляна Нушева-Баракова

консултант при превоз на опасни товари по шосе

 Г-жа Лиляна Нушева е преподавател и консултант при превоз на опасни товари по шосе (ADR) от 2006 год. Тя е участвала като редактор на превода на Спогодба ADR (Приложение А и В) 2009 г.
Притежава Удостоверение №1768 за клас 1, клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 и Удостоверение № 1455 за клас 7, издадени от Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация.

Завършила висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив със специалност „Химик и учител по химия и физика”. Работила като учител по химия и физика; в Научно-Изследователския Сектор в катедра Неорганична химична технология на ПУ – гр. Пловдив и като химик-преподавател в ТУ София, филиал Пловдив.

Курсове
Няма въведени обучения

Другите за нас

Back to top