План график 2023

Учебен център – НСБС е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на допълнителна професионална квалификация по професия „Спедитор-логистик“ и професия „Куриер“.


Курсовете и семинарите се обявяват на интернет страниците на НСБС  и на Учебен център - НСБС поне един месец преди провеждането им. Възможно е организирането на курсове извън план-графика за съответния курс при минимум 10 желаещи.

 

График на планираните специализирани курсове през 2023 г.

Курсове

Дати

FIATA Diploma in Freight Forwarding
(6 м. дистанционно + 6 дни практикум)

06 ноември 2023 - м. май 2024

Автомобилна спедиция
(6 седмици)

06.02. - 18.03. дистанционно

03.04. - 13.05. присъствено

29.05. - 08.07. дистанционно/ присъствено

25.09. - 04.11. дистанционно

06.11. - 10.12. дистанционно

Митническо представителство
(6 седмици)

06.02. - 18.03. дистанционно

03.04. - 13.05. присъствено

29.05. - 08.07. дистанционно/ присъствено

25.09. - 04.11. дистанционно

06.11. - 10.12. дистанционно

Въведение в спедиторската дейност и транспорта
(6 седмици)

06.03. - 22.04. дистанционно

 

29.05. - 08.07. дистанционно

09.10. - 18.11. дистанционно

 

Складова логистика
(7 седмици)

 

18.04. - 03.06. дистанционно

 

09.10. - 25.11. дистанционно

 

Въздушна спедиция
FIATA Air Cargo Certificate
 
(5 седмици)

06.03. - 08.04. дистанционно

 

05.06. - 08.07. дистанционно

 

06.11. - 09.12. дистанционно

Воден и мултимодален транспорт
(8 седмици)

20.02. - 08.04. дистанционно

 

  02.10. - 25.11. дистанционно  

Превози на опасни товари
(6 седмици)

 

18.04. - 27.05. дистанционно

 

25.09. - 04.11. дистанционно