Учебен център - НСБС

План-график 2022

Учебен център – НСБС е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на допълнителна професионална квалификация по професия „Спедитор-логистик“, професия „Куриер“ и за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе (ADR) .
Курсовете и семинарите се обявяват на интернет страниците на НСБС  и на Учебен център - НСБС  един месец преди провеждането им. Възможно е организирането на курсове извън план-графика при онлайн записване чрез изпращане на регистрационни карти за съответния курс на минимум 10 желаещи.

График на планираните специализирани курсове през 2022 г.

Курсове

Дати

FIATA Diploma in Freight Forwarding
(6 м. дистанционно + 6 дни присъствено)

07 ноември 2022 - м. май 2023

Автомобилна спедиция
(5 седмици)

14.02. - 19.03. дистанционно

11.04. - 14.05. дистанционно

06.06. - 16.07. дистанционно

26.09. - 05.11. дистанционно / присъствено

07.11. - 10.12. дистанционно

Митническо представителство
(5 седмици)

14.02. - 19.03. дистанционно

11.04. - 14.05. дистанционно

06.06. - 16.07. дистанционно

26.09. - 05.11. дистанционно / присъствено

07.11. - 10.12. дистанционно

Въведение в спедиторската дейност и транспорта
(5 седмици)

14.03. - 16.04. дистанционно

 

30.05. - 09.07. дистанционно

10.10. - 19.11. дистанционно

 

Складова логистика
(6 седмици)

 

18.04. - 28.05. дистанционно

 

10.10. - 26.11. дистанционно

 

Въздушна спедиция
FIATA Air Cargo Certificate
 
(5 седмици)

14.03. - 16.04. дистанционно

 

 

 

01.11. - 04.12. дистанционно

Воден и мултимодален транспорт
(8 седмици)

21.02. - 16.04. дистанционно

 

  03.10. - 26.11. дистанционно  

Консултант по безопасността при превоз на опасни товари - ADR

Временно не се предлага!


Важно: Максималният брой на участниците в присъствените курсове е 15 и местата се запълват по реда на получените регистрационни карти!
Забележка: Учебен център – НСБС си запазва правото да променя първоначално обявените дати на курсовете.

доц. д-р Момчил Антов Управител

+359 2 971 50 25

Лилия Гаврилова Експерт

+359 2 971 48 22 +359 879 609 650

Другите за нас

Back to top