Учебен център - НСБС

Превоз на опасни товари с всички видове транспорт

Описание

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спо¬годби за превоз на опасни стоки: • Спогодбата ADR за превоз по шосе • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Електронна книга

Компетенции

 • Европейска спогодба ADR
 • • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС

„Специфика на превозите на опасни товари с всички видове транспорт“

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спо­годби за превоз на опасни стоки:

 • Спогодбата ADR за превоз по шосе
 • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп
 • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха
 • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR
 • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

Разпоредбите на Конвенциите за транспорт на опасни стоки по шосе, по железница и по вътрешни водни пътища са почти изцяло хармонизирани. По-съществени са различията в изискванията за превоз на опасни стоки по море и по въздух, предвид спецификата на тези 2 вида транспорт.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на ПРЕВОЗИТЕ И СКЛАДИРАНЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ.


УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

Тема 1: Специфика на превозите на опасни товари

 •  Правен режим на превозите на опасни товари:
  • Класификация и списък на опасните товари
  • Разпоредби за опаковане и превози в цистерни
  • Разпоредби за транспортните операции и документи
 • Стандарт EN 12798 за управление на качеството; Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP) на ЕС
 • Манипулиране и подготовка за превоз на опасните стоки
 • Обучение на персонала за работа с ОС
 • Роля на страните във веригата на доставките

Тема 2: Превоз на опасни товари по шосе - ADR

 •  Същност на Европейското споразумение ADR
  • Основни правила при превоз на опасни товари
  •  Изисквания към документите
  • Отговорности на превозвача и на спедитора

Тема 3: Превоз на опасни товари по въздух

 • Разпоредби на IATA (IATA DGR) и на ICAO (ICAO-TI)
  • Идентификация на опасните стоки съгласно IATA DGR
  • Ограничения и забрани за превоза на опасни стоки
  • Опаковане и маркиране съгласно IATA DGR
  • Отговорност на страните при превоз на опасни товари
  • Превози на живи животни и лесно разваляеми стоки по въздуха

Тема 4: Превоз на опасни товари с воден транспорт

 • Разпоредби за превозите на опасни товари по море – IMDG Code
  • Класификация на опасните товари съгласно IMDG Code
  • Разпоредби за транспорта на опасните товари съгласно IMDG Code
  • Отговорност на Спедитора при транспорта на опасни товари
 • Конвенция ADN за международен превоз на опасни стоки по вътрешни водни пътища
  • Резюме на съдържанието на Конвенция ADN


   Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК

Такса участие в дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 360 лв. без ДДС (432 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 360 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 288 лв. без ДДС (346 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС).
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.
Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК      IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82   BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50, е-mail: office@nsbs.bgsecretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от 10 души, чрез изпратена регистрационна карта, може да се проведе присъствен допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.

Записване за курс: Превоз на опасни товари с всички видове транспорт

 

Другите за нас

Back to top