Учебен център - НСБС

Лектори

Описание

Teacher

Г-н Борил Иванов

Управител на Донау Транзит ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Виляна Иванова

Ръководител сектор „Рекламации по карнети ТИР“ в АЕБТРИ


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Галя Начева

Ръководител отдел "Управление на качеството и процесите" в Шенкер ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

aдв. Георги Горанов

Консултант митници, данъци, акцизи  


ПРОФИЛ

Teacher

Г-н Георги Маринов

Директор „Въздушен и морски транспорт„ в Скорпион Шипинг ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Дарина Димитрова


ПРОФИЛ

Teacher

Кдп Димитър Димитров

Докторант и преподавател „Превоз на опасни товари“ във ВВУ “Н. Й. Вапцаров“


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Екатерина Костадинова

Специалист транспортно застраховане


ПРОФИЛ

Teacher

Г-Н ЕЛИН ЛАМБРЕВ

ръководител отдел“ Обучения по превоз на специални и опасни товари по въздух“


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Елица Георгиева

Управител на Bulung Logistics GmbH – България Систем Менидж Флийт ...


ПРОФИЛ

Teacher

г-жа Лиляна Нушева-Баракова


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Марияна Дичева

Г-жа Марияна Дичева ръководител Спедиция в МВ Логистика ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Г-н Мирослав Варналиев

Мениджър бизнес развитие в Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

г-н Мирослав Стефанов

Доктор по икономика в катедра "Логистика " на УНСС


ПРОФИЛ

Teacher

доц. д-р Момчил Антов

Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" при Стопанска академия "Д.А.Ценов"


ПРОФИЛ

Teacher

г-жа Наталия Девенска

Консултант превоз на опасни товари


ПРОФИЛ

Teacher

г-жа Невена Кафеджиева

управител на фирма ДГ Консултинг ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Д-р Пламен Софрониев

мениджър по сигурността в Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

Проф. д-р Христина Николова

Преподавател в катедра “Икономика на транспорта” в УНСС


ПРОФИЛ

Teacher

Г-жа Цветанка Георгиева

Лицензиран инструктор по опасни товари DRG IATA Geneva


ПРОФИЛ

Teacher

Г-н Цветелин Иванов

Началник отдел "Митническо оформяне" в Гебрюдер Вайс ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

Г-н Цветин Тодоров


ПРОФИЛ

Teacher

Г-н Явор Панталеев

Прокурист на Ойрошпед Груп АД


ПРОФИЛ

Другите за нас

Back to top