Учебен център - НСБС

Г-жа Таня Башева

Търговски и маркетинг директор Арамекс Интернешънъл Куриър ООД

Г-жа Таня Башева - Търговски и маркетинг директор Арамекс Интернешънъл Куриър ООД България -20 годишен опит в областта на продажбите

Преминала обучение в курсове за Интернет-маркетинг. Отговаря за обучението на всеки новопостъпил служител в Търговския отдел, което включва търговски екип, маркетинг, отдел Обслужване на клиенти и офисите в страната. 

В ТНТ България е била Директор развитие на бизнеса и Търговски и маркетинг директор за България. Преминала обучение по продажби, управление на екипи, управление на кризи и др. в България и чужбина. Отговаря за вътрешно фирмени обучения с цел повишаване квалификацията на служителите от търговското направление на компанията всяко тримесечие
Работила е в Български пощи ЕАД - началник направление EMS – Bulpost, където е участвала в създаването и внедряването и на двете услуги -EMS и Bulpost. Преминала обучение във Франция и обучавала служители от дружеството.

Курсове
Няма въведени обучения

Другите за нас

Back to top