Учебен център - НСБС

FIATA AIR CARGO CERTIFICATE

Описание

Придобиване на професионална компетентност по "Въздушна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET.

Компетенции

 • ИАТА правила
 • Монреалска конвенция
 • Превоз на опасни товари по въздух
 • Превоз на животни по въздух
 • Въздушна товарителница
 • Ценообразуване

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Въздушна спедиция", 
част от професия "Спедитор-логистик" 
Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Едно обучение с 2 Сертификата признати на национално и международно ниво:
НАПОО Въздушна спедиция + FIATA AIR cargo Certificate

  Electronic FIATA AIR CARGO CERTIFICATE  издаден от FIATA Logistics Academy  http://fiatalearning.com/certificate

ONE KNOWLEDGE SOURCE FOR GLOBAL LOGISTICS

 

Формат на обучение: присъствено ( 5 дни лекции) и дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE ).
Методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща учебни ресурси по модул „Въздушна спедиция“.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките по въздух.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА

1. Правна регламентация на превозите по въздух:

 • Варшавската Конвенция и протокола от ХАГА;
 • Приложение на Монреалската Конвенция;
 • Сключване и изпълнение на договор за превоз;
 • Право на разпореждане;
 • Отговорност на превозвача.

2. География на въздушния транспорт:

 • Traffic Conference areas;
 • City & airport codes.

3. Cargo Handling:

 • Системи за складов Хендлинг;
 • Хендлинг на генерални и специални товари;
 • Рампов хендлиг;
 • Документална обработка.

4. Видове и спецификация на самолетните контейнери и палети (ULD):

 • Идентификация на контейнерите и палетите, размери на основата, контури;
 • Видове самолети според багажниците, възможности за натоварване на контейнери и палети в различните типове самолети;
 • Капацитет на затоварване, принципи за пълнене и изграждане на контейнери и палети, хендлинг на контейнери и палети.

5. Тарифиране на въздушни товари - TACT тарифи, правила за калкулиране:

 • Тарифи за генерални товари: минимална тарифа; нормална тарифа; тарифа за количество;
 • Тарифи за различни класове товари;
 • Тарифи за специфични видове стоки;
 • Приоритет на тарифите, добавка към тарифaтa (add-on);.
 • Предплащане и пратки с дължимо навло.

6. Специфика на превози по въздуха на живи животниПравила за превоз на ИАТА.
7. Специфика на превози по въздуха на опасни товари. Правила за превоз на опасни товари на ИАТА.
8. Ролята на спедитора във въздушния транспорт:

 • Запитване за превоз;
 • Изготвяне на оферта за превоз на товари по въздуха;
 • Избор на авиокомпания;
 • Видове разходи - комбинация с вътрешни цени;
 • Технология на превоза до приключване на вътрешния превоз при внос и износ;
 • Конструиране на цени и начини на плащане; изчисляване на обемно тегло.

9. Европейски изисквания, общи правила и стандарти. Актуални проблеми на сигурността на гражданското въздухоплаване. Сигурност на товарни, пощенски и куриерски пратки.
10. Практическо обучение за придобиване на опит и познания при изработването на електронна въздушна товарителница съгласно стандартите на ИАТА. Запознаване и тестване работата на комуникационните канали между участниците в реално време.

 • Представяне на международните стандарти и регулации на ИАТА за въвеждането на електронната товарителница
 • Комуникационни канали между всички участниците в процеса на извършване на въздушната спедиция – Спедитор, Хендлинг агент и Митница.
 • Изготвяне и издаване на електронна въздушна товарителница  - Air Way Bill.

Документи за записване: заявление, диплома за завършено образование и медицинска бележка от личния лекар.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТУК.
Такса участие: 

 • за участник от фирма - 480 лв. без ДДС (576 лв. с ДДС) 
 • за физически лица - 480 лв. 
 • за членове на НСБС c oтстъпка 25% - 360 лв. без ДДС (432 лв.  с  ДДС).
  Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи. Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС). 

Допълнително се заплащат: 40 CHF за издаване на Electronic FIATA AIR CARGO CERTIFICATE;
Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.
Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен Център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82 BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 971 48 22; 971 50 25  E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

Записване за курс: FIATA AIR CARGO CERTIFICATE

 

Другите за нас

Back to top