Учебен център - НСБС

FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING

Описание

Дипломата на FIATA е призната като стандарт за компетентност в спедиторската професия. Удостоверява, че нейният притежател има задълбочени познания в областта на спедицията и логистиката. Гарантира високо ниво на професионализъм и възможност за реализация във всяка спедиторска фирма! Формат на обучение: присъствено и дистанционно Присъственото обучение се състои от 2 едноседмични присъствени сесии в интервал от 2 до 3 месеца Дистанционно обучение 6 месеца

Компетенции

 • Въведение в спедицията
 • Автомобилна спедиция
 • Железопътна спедиция
 • Въздушна спедиция
 • Морска спедиция и пристанищна обработка
 • Морски контейнерен транспорт
 • Мултимодален транспорт
 • Речна спедиция и вътрешни водни пътища
 • Митническо законодателство
 • Логистика и складови операции
 • Застраховки за отговорности и транспортни застраховки
 • Специфика на опасните товари
 • Изисквания за безопасност и сигурност

FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING
МЕЖДУНАРОДНА ФИАТА ДИПЛОМА

ГАРАНТИРА ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА СПЕДИТОРСКА ФИРМА

Дипломата на FIATA е  призната като стандарт за компетентност в спедиторската професия и доказва, че нейният притежател има задълбочени познания в областта на спедицията и логистиката.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: кандидатите да имат трудов стаж в областта на спедицията или логистиката  минимум 2 години и да владеят западен език.

Целева аудитория: мениджъри и служители в спедиторски, логистични и транспортни фирми

Формат на обучение: присъствено и дистанционно

 • Присъственото обучение се състои от 2 едноседмични присъствени сесии в интервал от 2 до 3 месеца
 • Дистанционно обучение 6 месеца

Методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща разнообразни учебни ресурси по модули

Курсът обхваща всички аспекти на спедицията и логистиката в 13 модула:

 1. Въведение в спедицията          
 2. Автомобилна спедиция
 3. Железопътна спедиция
 4. Въздушна  спедиция
 5. Морска спедиция и пристанищна обработка
 6. Морски контейнерен транспорт
 7. Мултимодален транспорт
 8. Речна спедиция и вътрешни водни пътища
 9. Митническо законодателство, тарифи и процедури
 10. Логистика и складови операции
 11. Застраховки за отговорности и транспортни застраховки
 12. Специфика на опасните товари
 13. Изисквания за безопасност и сигурност

  Успешно завършилите получават FIATA Diploma in Freight Forwarding, Zurich Switzerland.

Заявление за записване ТУК

Такса участие:

 • за участник от фирма - 1 200 лв. без ДДС (1 440 лв. с ДДС) 
 • за членове на НСБС с 25% отстъпка - 900 лв. без ДДС (1 080 лв. с ДДС). 

Таксата включва: учебни материали, достъп до платформата за дистанционно обучение, кафе паузи.

Допълнително се заплащат 50 CHF за издаване на електронна FIATA Diploma in Freight Forwarding; Eлектронен наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри по стандартите на ФИАТА Заб. При записване в курса получавате 30% отстъпка срещу индивидуален код. 

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева: Учебен център - НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК   IBAN–BG08UNCR7000 1522 0994 82 BIC Code UNCRBGSF
За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 02 971 50 25  е-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

Записване за курс: FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING

Другите за нас

Back to top